Obchodní podmínky
Obchodni podminky
2010-10-17 13:23:47

Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu tamarind.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

2. Všechny ceny uváděné na tamarind.cz jsou včetně DPH. Cena, která se objeví ve formuláři objednávky, před jejím potvrzením zákazníkem, je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány.

3. Internetový obchod tamarind.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

4.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Koupi tabakovych vyrobku kupujici stvrzuje, ze je starsi 18.let

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu tamarind.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu tamarind.cz a s ním spojená elektronická pošta). Platíte pouze poplatky za připojení k internetu a to svému zprostředkovateli.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace. Prodavajici (e-shop) si vyhrazuje v pripade nezbytnosti jednostranne odstoupit od ucinene objednavky, v takovem pripade bude zakaznika predem informovat a jeho objednavku stornovat.

U nás nic neriskujete. I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Zboží musí být neporušené, originálně zabalené a nesmí být použité. Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu. Poštovné při vrácení nebo výměně hradí zákazník.