Obchodní podmínky
DEŠŤOVÁ HŮL

2010-10-23 11:56:03

DEŠŤOVÁ HŮL

Dešťová hůl - původně hudební nástroj z Chille, požívaný indiány při rituálech k vyvolávání deště.

Materiál: bambusové dřevo, vevnitř kamínky a písek, které vytváří zvukový efekt deště při přetočení nástroje do opačné polohy.

Čemu indiáni říkali „dešťová hůl“? Je to dutá hůl, ve které po bambusových jehličkách, trčících uvnitř ze stěn hole, narážejí padající suchá, a tedy znělá semena některých rostlin: zní to jako když jemně prší. Nyní je možné dešťovou hůl (rain stisk) koupit v českých prodejnách „new age“ zboží či etno shopech.

Nyní se rozemletá semínka nahrazují pískem a jemnými kamínky.

Nejedná se o rytmický nástroj (neštěrká se do rytmu – k tomu slouží rumba koule), ale je to především nástroj zvukomalebný.

Hojně se užívá jako doprovodný nástroj v djembe skupinách.

Také se s ním setkáváme při muzikoterapii, pomáhá nám vnímat zvuky přírody.

Terapeutické využití:

Protože teprve tohle je ten nejlepší terapeutický nástroj současnosti: dlouhé minuty šumění spolehlivě vypínají racionální programy mozků a myslí současných na výkon a rychlost zaměřených manažerů. Terapeutická efektivita tzv. bílého šumu (vzpomeňme na příjemné vzpomínky na dětské naslouchání zvuků telegrafních sloupů drátů, nebo na spíše nevědomou oblibu pobytu v podzimním lese nebo u moře, kdy tutéž funkci plní pravidelné šumění vln) je stále známější a prokázanější. Mozek je jednak „dobíjen“ elektřinou (vláskové buňky ve vnitřním uchu mění energii akustickou v energii elektrickou – do sluchových center jdou elektrické vzruchy), druhotné jsou ty jeho části, které přisuzují zvukům konkrétní podobu (např. toho kterého nástroje), při poslechu šumění (v tomto případě padajících semen v dešťové holi) postupně vypnuty: není co s čím porovnat.

Tahle podoba akustické deprivace (místo tisíců zvuků jen jeden nekonkrétní) je paralelou meditace (na hladině mysli je jen jedna věci nebo činnost, nebo dokonce nic, a tak se místo tisíců vlnek tisíců na sebe navazujících myšlenek srovná, a konečně se na ní, jako na zrcadle, může odrazit realita taková jaká je, tedy nezkreslená emocemi, očekáváním, předchozími programy).

Další články
Lapač snů
2010-10-19 11:21:29
Tibetské mísy
2010-10-15 14:03:25
Buben - Djembe
2010-11-12 14:32:26
Sárong
2010-12-25 20:21:08
Henna
2010-11-25 20:47:00
Didgeridoo -didjeridoo-
2010-12-17 11:49:03
NOŽE KUKRI -Khukuri-
2010-12-17 11:49:36
DILBU ZVONKY
2010-10-19 11:45:25
VODNÍ DÝMKA
2010-11-05 10:17:29
TIBETSKÁ VLAJKA
2010-10-22 15:00:11
TIBETSKÉ MODLITEBNÍ VLAJEČKY -praporky-
2010-12-17 11:49:55
Hamaky
2010-10-22 19:42:59
Aromaterapie
2010-11-05 10:18:40
modlitební mlýnek -mani khorlo-
2010-12-17 11:50:08
DEŠŤOVÁ HŮL
2010-10-23 11:56:03
PONČO
2010-10-23 11:56:49
Tibetská Mandala
2010-10-27 13:41:00
Thajská hudba
2010-11-05 10:18:04
Marocká orientální lampa
2010-12-10 23:54:21